Pro lékaře

BIONAMED – Tváří v tvář mikrobiální rezistenci
S antibiotickou rezistencí se setkáváme u stále většího množství bakterií. Přesto spotřeba antibiotik roste čím dál víc. Proto je vhodné , v případě nezávažné, opakované nebo suspektní bakteriální infekce, uvažovat o alternativních možnostech.

Jak s ABR bojovat

Jednou z možných cest vedoucích k potlačení ABR je podle našeho názoru obrátit se k přírodě, která prokazatelně nabízí širokou škálu možností boje proti bakteriím. Bylo identifikováno více než 6000 odborných publikací zabývajících se výzkumem antibakteriálních účinků rostlin. Baktericidní účinky mnoha rostlinných extraktů, resp. jejich metabolitů, jsou zcela zřejmé a mnohokrát prokázané – a to nejen v podmínkách in-vitro. Podpůrný efekt, který mají některé rostliny na léčbu infekcí, zná lidstvo již tisíce let.  Za mimořádně důležité zde považujeme zdůraznit, že v žádném případě nejde o nahrazení, nebo eliminaci antibiotik. Cíl je přesně opačný – jde právě o zachování jejich účinnosti minimálně v současném rozsahu.Z toho důvodu by v případě nezávažné, opakované nebo suspektní bakteriální infekce měl lékař zvážit použití vysoce kvalitních rostlinných extraktů s potenciálními antibakteriálními účinky dříve, než nasadí antibiotika.

Více informací o možných antibakteriálních účincích získáte ze seriózních volně dostupných zdrojů na internetu, například: 

Phytomedicine. 2014 Sep 25;21(11):1406-10. doi: 10.1016/j.phymed.2014.04.034. Epub 2014 May 28.Immunomodulation mediated by a herbal syrup containing a standardized Echinacea root extract: a pilot study in healthy human subjects on cytokine gene expression, B Dapas , S Dall'Acqua , R Bulla , C Agostinis , B Perissutti , S Invernizzi , G Grassi , D Voinovich ,PMID: 24877712 DOI: 10.1016/j.phymed.2014.04.034

Arch Microbiol. 2021 Jul;203(5):2257-2268. doi: 10.1007/s00203-021-02248-z. Epub 2021 Feb 27.Antibacterial properties of Allium sativum L. against the most emerging multidrug-resistant bacteria and its synergy with antibiotics, Agnieszka Magryś , Alina Olender , Dorota Tchórzewska ,PMID: 33638666 PMCID: PMC8205873 DOI: 10.1007/s00203-021-02248-z

J Med Food. 2015 Aug;18(8):935-7. doi: 10.1089/jmf.2014.0132. Epub 2015 Jan 19.Antibacterial Investigation of Thyme Essential Oil and Its Main Constituents in Combination with Tetracycline, Dragoljub L Miladinović , Budimir S Ilić , Branislava D Kocić , Vojislav M Ćirić , Dejan M Nikolić ,PMID: 25599420 DOI: 10.1089/jmf.2014.0132

Planta Med. 2020 Mar;86(4):247-254. doi: 10.1055/a-1089-8645. Epub 2020 Jan 22.Aqueous Root Extract from Ononis spinosa Exerts Anti-adhesive Activity against Uropathogenic Escherichia coli, Melanie Deipenbrock , Jandirk Sendker , Andreas Hensel ,PMID: 31968378 DOI: 10.1055/a-1089-8645

J Dent (Shiraz). 2022 Jun;23(2):113-120. doi: 10.30476/DENTJODS.2021.85691.1145.The Effect of Pimpinella Anisum and Origanum Vulgare Extracts Against Streptococcus Sanguinis, Streptococcus Mutans, and Streptococcus Salivarius, Lavaee F, Moqadas A, Modarresi F, Nowrouzi M.,PMID: 35783492 

Plants (Basel). 2023 Jun 23;12(13):2428. doi: 10.3390/plants12132428.Pimpinella anisum L. Essential Oil a Valuable Antibacterial and Antifungal Alternative, Eugenia Dumitrescu , Florin Muselin , Emil Tîrziu , Mihai Folescu , Carmen S Dumitrescu , Dora M Orboi , Romeo T Cristina , PMID: 37446993 PMCID: PMC10347090 DOI: 10.3390/plants12132428

V těchto a mnoha dalších vědeckých studiích, bylo prokázáno, že Thymus vulgaris, Pimpinella anisum, Ononis spinosa, Allium sativum, Echinacea purpurea, působí in vitro kj. proti těmto bakteriím:

 • Escherichia coli,

 • Streptococcus mutans,

 • Staphylococcus aureus,

 • Streptococcus salivarius,

 • Streptococcus sanguinis,

 • Staphylococcus epidermidis,

 • Actynomyces viscosus,

 • Candida albicans,

 • Pseudomonas aeruginosa,

 • Proteus vulgaris,

 • Enterococcus faecalis,

 • Klebsiella pneumoniae.

 

S kým spolupracujeme

Vývoj tradičního rostlinného léčivého přípravku musí splňovat přísná kritéria stanovená právními předpisy. Takový postup samozřejmě vyžaduje obrovské finanční prostředky a trvá mnoho let. Velikou výzvou zůstává, empiricky a laboratorně prokázanou skutečnost, vědecky potvrdit na zvířecích modelech, humánních studiích a exaktně definovat které extrakty, v jaké optimální dávce a na kterou konkrétní bakterii nejlépe působí v podmínkách in vivo.

Firma BIONAMED vznikla právě s tímto cílem a ve snaze o řešení dopadů ABR  a hledání alternativních řešení, na základě podepsaného Memoranda o spolupráci,  aktivně spolupracujeme s těmito pracovišti a institucemi:

 • Farmaceutická fakulta MU Brno - Ústav přírodních léčiv
 • Fakulta veterinárního lékařství veterinární univerzita  Brno 
 • Ústav Klinické mikrobiologie a antibiotické centrum VFN Praha
 • CEITEC Brno-Národní institut virologie a bakteriologie
 • Mendelova univerzita v Brně, Ústav technologie potravin (AF)

Všichni, kteří sdílíte náš názor na závažnost ABR a rovněž máte zájem o spolupráci, napište nám na e-mail: info(at)bionamed.com.

Testování účinnosti přípravků ABIOBAC.

Jelikož se v současné fázi vývoje stále ještě jedná o potravinový doplněk, bylo naše vlastní, prvotní laboratorní testování bakteriální účinnosti provedeno počátkem roku 2024 ve spolupráci s Agronomickou fakultou Mendelovy Univerzity v Brně . Výsledky testování v mikrobiologické laboratoři potvrdili velice silnou antibakteriální účinnost zejména v případě bacterií E.Coli a Staph. Aureus.

Přírodní pomoc pro organismus pacientů

Doplňky stravy NATHEAL využívají bylinné výtažky obsahující látky, které mají kromě jiného i antibakteriální vlastnosti. Proto mají řadu výhod.

Bojují proti antibiotické rezistenci

Produkty obsahují pouze přírodní extrakty, nepřispívají tak k rozvoji antibiotické rezistence.

Jsou šetrnější k organismu

Přírodní látky se snadno vstřebávají a nemají negativní vliv na střevní mikroflóru.

Jsou dlouhodobě využitelné

Díky přírodním látkám jsou naše doplňky stravy vhodné pro dlouhodobé užívání.
Výběr ze 2 variant

Hrozba antibiotické rezistence (ABR)

S narůstající antibiotickou rezistencí (ABR) se většina lékařů ve své praxi setkává prakticky denně. Jedná se přitom o velmi závažný problém. Stále stoupající počet infekcí vyvolaných multirezistentními bakteriemi má totiž významné zdravotní, sociální i ekonomické dopady. A předpovědi budoucího vývoje příliš optimismu nenabízejí. V BIONAMEDu jsme přesvědčeni, že je nevyhnutelné hledat způsoby, jak tuto narůstající hrozbu zastavit či alespoň zbrzdit. A zabránit katastrofě v podobě naprosté neúčinnosti antibiotik. Ze stejného důvodu vznikl v ČR tzv. Akční plán Národního antibiotického programu České republiky (AP NAP) , jehož cílem je kromě jiného „podpora vývoje alternativních preparátů pro prevenci a léčbu infekcí“. Také  „ Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2024 – 2030" schválený MZ ČR zahrnuje „Vývoj nových antimikrobiálních látek a určení alternativních cílů pro racionální léčbu infekčních onemocnění" ( Podoblast 2.9 programu) 

Z mezinárodních aktivit směřujících k potlačení antibiotické rezistence uveďme například:

 • politickou deklaraci Organizace spojených národů (OSN) o antimikrobiální rezistenci přijatou v roce 2016;

 • globální akční plán Světové zdravotnické organizace (WHO) k antimikrobiální rezistenci přijatý v roce 2015, který byl posléze adoptován i Světovou organizací pro zdraví zvířat (OIE) a Organizací pro výživu a zemědělství (FAO);

 • a Evropský akční plán „Jedno zdraví“ proti antimikrobiální rezistenci přijatý v roce 2017.

Zeptejte se na možnosti spolupráce

Kontakt [#1]

Nejčastější dotazy

Uvedené informace nemají být a nejsou informacemi ve smyslu navození dojmu léčebného účinku konkrétního přípravku ABIOBAC, ale jen fakta a odkazy na volně dostupné vědecké studie zabývající se protibakteriálními účinky některých rostlinných extraktů. Bylinné kapsle jsou přírodním prostředkem. Tento produkt byl uveden na trh jako doplněk stravy. Nemá schválené léčivé účinky a nejedná se o lék. Přípravek ABIOBAC není náhradou antibiotik ani nemá garantovaný léčebný účinek v tomto smyslu. Dle nařízení Komise EU č. 432/2012, nemůžeme uvádět žádné možné účinky tohoto přípravku.

Bojovník proti antibiotické rezistenci
Copyright © 2024 BIONAMED s.r.o., Všechna práva vyhrazena.

Informace jsou určeny výhradně zdravotnickým odborníkům

Beru na vědomí, že nabídka a informace obsažené dále v této sekci nejsou určeny laické veřejnosti, jsou určeny výhradně zdravotnickým odborníkům.

Nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, v případě, že by získané informace byly Vámi nesprávně pochopeny, interpretovány či využity pro stanovení diagnózy nebo léčebného postupu ve vztahu ke své osobě či osobám dalším. Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás, že se vystavujete uvedeným rizikům.

Tlačítkem "POTVRZUJI" prohlašuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a zákona č. 40/1995 Sb., (lékař, lékárník, výdej zdravotnických potřeb, distributor ZP atd.) a seznámil jsem se s výše uvedenými riziky.
cs_CZCzech